De organisatie


Veiligheid staat voorop bij het Repair Café. De Stichting Repair Café Nederland heeft voor reparateurs een handleiding gemaakt over veilig werken in het Repair Café. 

Repair Cafe Drachten is een ontmoetingsplek in de buurt, waar het gaat om samen te repareren om kennisoverdracht en sociaal contact tussen buurtgenoten te bevorderen. Het repareren tijdens bijeenkomsten gebeurt in aanwezigheid van de eigenaar van het kapotte voorwerp. Diverse kundige vrijwilligers staan belangeloos klaar zoals bijv. elektriciens, elektronici, de poppendokter, computerspecialist en naaister om samen met u alle mogelijke reparaties aan klein huishoudelijke apparaten te verrichten.  

 

Willem Koster nam in 2013 het initiatief tot het oprichten van Repair Café Drachten.

 

Sinds 1 februari 2015 is het Repair Café Drachten een Stichting geworden. 

Makien Hubert  – voorzitter

Jaap Veldstra – secretaris
Elias vd Sloot – penningmeester
Cees Emmens – algemeen bestuurslid 

Willem Koster

 

Verantwoording

Beleidsplan 2019

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Winst-verliesrekening 2018