Zaterdag 13 april

Door ziekte en familie-omstandigheden waren wij deze middag niet voltallig.
Gelukkig hebben we het goed kunnen handelen met een kleine groep, het was niet al te druk en alles kwam goed na elkaar.
Er zijn 26 bezoekers geweest met 26 te repareren spullen, waarvan er 17 goed gelukt zijn. Er waren langdurige reparaties bij en er was veel naaiwerk;  7 koffieapparaten, 1 blender, 2 lampen, 3 stofzuigers en veel meer………
Dus al bij al een prima middag geweest met veel prettige, ontspannend en komische momenten.

 

Dinsdag 26 maart

Het was een rustige middag, 14 personen zijn geweest met 17 apparaten waarvan 13 gelukt!!

Fototgraaf G. van der Meer

Niet het volledige Team Repair Café Drachten

   

Fotograaf G. van der Meer

Zaterdag 9 maart

Er was weinig volk in Drachten. Jammer voor de bibliotheek en en bij het repaircafé.
Er zijn 20 bezoekers geweest met 30 voorwerpen, waarvan er 20 gelukt zijn en twee zijn mee naar huis genomen.

Drie klanten zijn geweest voor de schoonmaakbeurt; mobiel 2x, i-pad 2x, laptop 1x.

Mariska en Rob brengen hun schoonmaakspullen elke zaterdag voortaan mee voor het geval dat er nog meer schoon te maken valt.  

Dinsdag 19 februari

Het is een rustige dinsdag geweest, waarschijnlijk ook door de voorjaarsvakantie? 

17 bezoekers zijn geweest met 19 te repareren spullen, waarvan er 10 gelukt zijn. Een elektrische nietmachine is mee naar Jaap om na te kijken en Willem heeft 2 videorecorders meegenomen. Wat we bijzonder jammer vinden is dat Majid afscheid kwam nemen, daar hij gisteravond al naar het Budel AZC moest verhuizen. Ik moest jullie allemaal hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking met hem. Hij was een goede werker en een fijn persoon, we zullen hem missen.

Zaterdag 9 februari

Het is ons goed bevallen om het RCD nu boven in de Bibliotheek te organiseren in de activiteitenruimte.

We hoefden niet te sjouwen met de tafels en stoelen, wel natuurlijk om het gereedschap naar boven te brengen, gelukkig met de lift.

De bezoekers hadden er ook geen problemen mee, we kregen 28 bezoekers met 34 te repareren spullen; 4 apparaten zijn door de vrijwilligers mee naar huis genomen om verder na te kijken en 24 spullen zijn gelukt.

Ook zit er al een paar weken Ate van der Wijk naast Johannes, hij helpt hem; hij is elektronica monteur van TV, radio, video, schotel installaties.. 

Mariska geeft aan dat ze volgende maand 9 maart wil zorgen met Rob om schoonmaakbeurten te geven aan telefoon, tablet, laptop aan de buitenkant, en van PC en/of desktop de binnenkant. Ik zal het doorgeven aan de kranten. Ze heeft er al materiaal voor in huis en de spuitbussen hebben we ook.

Dinsdag 29 januari 

Het Repair Café mocht in de Kouwe 14 bezoekers ontvangen met 21 reparaties, waarvan er 13 zijn gelukt. 

O.a.6 stofzuigers, 3 naaimachines, 2 radio’s, 1 CD speler, waterkoker, weegschaal, enz. onder handen genomen.

Journalist/fotograaf van het weekblad Actief kwam met 2 stofzuigers en heeft tijdens de reparaties foto’s van ons gemaakt en wil een stukje in de Actief over ons plaatsen in een van de volgende kranten. Hartstikke leuk en goede reclame voor het Repair Café 

               

Makien volledig verrast met het certificaat:

“voor het uitstekende werk als gastvrouw en regeltante voor het Repair Café Drachten.

Toegekend door de vereniging van het Nederlands Regeltante Genootschap. Dit alles bekeken door de examen commissie onder leiding van Ing. Wiebe Goedhart” (Alias van Willem)

Grote hilariteit natuurlijk, want Makien is nu de 3e in de rij van certificaten: Auke voor naaimachines en Jaap voor strijkijzers. Ontzettend bedankt Willem, reuze leuk idee van je en met plezier in ontvangst genomen door Makien.

     

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Project  “Aan de Slag”

Donderdag 16 januari
Vrijwilligerswerk is belangrijk voor azc-bewoners. Ze leren de taal, hebben een zinvolle dagbesteding en bouwen een netwerk op. Een van de projecten om vrijwilligerswerk te doen is Aan de Slag, een initiatief van COA en Pharos. 
Het vrijwilligerswerk is heel divers. Meestal werken de vrijwilligers uit het azc samen met Nederlandse vrijwilligers om anderen te helpen. Het gaat bijvoorbeeld om wandelen met ouderen, koken in buurthuizen, bomen snoeien, voetbalwedstrijden organiseren en water uitdelen tijdens hardloopevenementen.
Aan de Slag biedt een prachtige manier om zo snel mogelijk aan de Nederlandse maatschappij te snuffelen.

Repair Café Drachten geeft azc-bewoners  ruimte om mee te doen met het repareren van kleine huishoudelijke apparaten.  
Donderdagmiddag werden de deelnemers  van het project  Aan de Slag, in het zonnetje gezet, zo ook onze vrijwilliger. Hij ontving een certicaat en een bos bloemen.

     

Bibliotheek

zaterdag12 januari 2019

We hebben nog nooit zo’n drukke bijeenkomst gehad in de Bibliotheek. Men zat om 12.30 uur al te wachten, daarna droop alles al snel binnen. We hebben stoelen en 1 tafel bij moeten zetten. Nu waren ook alle vrijwilligers aanwezig, dus echt volle bak!! 

In totaal 40 bezoekers met 45 klussen. 24 reparaties zijn gelukt. Er waren moeilijke gevallen bij, vooral veel CD/DVD spelers, platenspeler, videorecorders, radio’s, waarvan veel niet gerepareerd kon worden. Jammer, maar ja, nu weten de mensen zeker dat het onherstelbaar is.

Willem heeft nog een stofzuiger en huisjes met kerstverlichting mee naar huis genomen, de reparaties zijn goed gelukt; vandaag met het slechte weer een mooie klus. Top!

Jan de poppendokter kreeg 5 poppen aangeboden en Marthe de naaister ook een paar klussen. Iedereen had wel wat te doen, hartstikke goed.

 

  

We hadden bezoek van kunstenaar Loes ten Anscher die aan ons heeft uitgelegd wat voor kunstwerken er in de 2 stegen gaan komen met het “Tutsjend Ark” ofwel zoenend gereedschap project. Zie uitleg op www.dwjm.nl of op Facebook en in de BreedUit. Ze had voor bij de koffie koekjesgereedschap gebakken, erg leuk.

Ing. Wouter Gladjanus heeft onze Auke in het zonnetje gezet met een certificaat, uitgereikt voor de 1e naaimachine reparateur van het RCD.

Was echt lachen geblazen, heel leuk gedaan Willem !!!

   

Mariska heeft een leuk idee; ivm de voorjaarsschoonmaak misschien in maart een schoonmaak van IPads e.d. verzorgen?