Electriciteit in kort bestek

 

Snoer

Dan is het snoer aan de beurt. Is de mantel stug en verdroogd of vertoont deze barstjes, vervang het snoer dan onmiddellijk door een nieuw. Bekijk. ook het eventuele verleng snoer kritisch.

 

Zekeringen

Bepaalde karweitjes op het gebied van elektriciteit kunnen we als leek heel goed zelf opknappen. Ga echter altijd uiterst voorzichtig met stroom om; riskeer niets.Een van die werkjes is het vervangen van een doorgebrande zekering door een nieuwe. Houdt altijd een doos met nieuwe exemplaren bij de hand, op de meterkast bijv. Wanneer we in het donker moeten werken, behoeven we ze niet eerst te zoeken.

 

De zekering

Bestaat uit een schroefhuls met een venster aan het uitstekende eind, waardoorheen we de stop kunnen zien. Ontstaat nu in het huis kortsluiting of wordt te veel stroom ineens afgenomen, dan smelt het zilveren veiligheidsdraadje in de stop, waardoor de stroom wordt verbroken. We zien dit door het venster: het gekleurde plaatje is losgekomen van het stopeinde. Het kan, al naar gelang de amperage, groen (6A) of rood (10A) zijn. Als het doorslaan van een groene stop te wijten is aan te groot stroomverbruik, kunnen we deze beter vervangen door een rode. Als er echter sprake is van defecten in stekkers, snoeren, fittingen enz. dan dienen we deze aan een grondig onderzoek te onderwerpen alvorens er een nieuwe stop aan te wagen.

Stekker

We beginnen met de stekker Het daarin gemonteerde snoereinde is ontdaan van de buitenste isolatiemantel. Hierbij kan te ver zijn gesneden of geknipt, mogelijk tot op het koperdraad,dat nooit of te nimmer open mag komen te liggen
 


 

Beide draden, zijn weer afzonderlijk van isolatie voorzien. Deze isolatie dient door te lopen tot de punten waar de draden in de schroefbusjes van de contactstiften verdwijnen. De blootgelegde draadeinden (elk samengesteld uit een bundel dunne draden) mogen niet zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat sommige draadjes buiten de busjes blijven, draaien we de bundels goed in elkaar en vouwen we ze dubbel zodat ze de busjes voldoende opvullen en de klemschroefjes er vat op krijgen deze bevestigde vrij solide, een stekker aan het snoer uit het stopcontact trekken, is altijd uit den boze. De zgn. apparatenstekker is wat zwaarder geconstrueerd. De aparte draden van het ronde rubber of plastic snoer worden hier aan de blote uiteinden. omgebogen tot bijna gesloten boogjes. Daarna draaien we de klemschroeven aan waardoor het koper onder de platte kop wordt vastgeklemd.

 

Snoer

Dan is het snoer aan de beurt. Is de mantel stug en verdroogd of vertoont deze barstjes, vervang het snoer dan onmiddellijk door een nieuw. Bekijk. ook het eventuele verleng snoer kritisch.

 

Fitting

Een andere oorzaak van de gesprongen, zekering kan de lampfitting zijn.
Controleer eerst of de hoofdschakelaar uit is!
Neem de fitting uit elkaar door de beide schroefringen los te draaien. Het keramische plaatje, dat in het onderste de ligt dientals isolatie voor de schroefbusjes en de daaraan bevestigde verende contactstrips. Breng het plaatje uit de fittinghouder omhoog en controleer de bevestiging van het draadeind en voorts de plaats waar het snoer de fitting verlaat. Daar kan nl. de isolatie doorgesleten zijn. Bij lampfittingen die op een siervoorwerp (een. fles bijv.) zijn bevestigd en waar het snoer buitenom loopt, moet opzij van de normale opening een gaatje worden bijgemaakt. Om beschadiging van het snoer te voorkomen, kan hierin het best een beschermringetje worden geklemd. Fittingen van bakeliet zijn te prefereren boven koperen exemplaren met porseleinen ring.

 

Drukschakelaar

Ook een drukschakelaar in het snoer kan kortsluiting doen ontstaan. Let op dat de stroom uitgeschakeld is. Sommige typen, in torpedomodel, hebben twee helften die we op elkaar schroeven d.m.v. buiten- en binnendraad. Bij andere worden de afgeplatte zijden op elkaar geklemd door twee schroeven. Ook hier gaan we na of de doorverbinding al dan niet in orde is. Hanglamp Controleer eerst of de hoofdschakelaar uit is!

 

 

 Hanglamp
Tenslotte kunnen we het defect zoeken in een hanglamp. Tegenwoordig zijn de ronde plastic snoeren stevig genoeg om het gewicht van het verlichtingsarmatuur te dragen. Niettemin moet hel snoer worden ontlast en wel bij de verbinding met de draden van de huisleiding. Hiervoor bestaat een langwerpig fiber plaatje met drie gaten (zie afb. B).
 


 

Het bovenste is bestemd voor de haak die in de plafondbalk is geschroefd en waar de lamp in feite aan hangt; door de beide andere gaten steken we het snoer zodat het zich vasttrek De verbinding tussen het snoer en de huisleiding wordt gevormd door een zgn. kroonsteentje, tegenwoordig van plastic gemaakt en voorzien van twee busjes, elk met twee klemschroefjes aan de einden. Ook aan het andere einde van het snoerstuk moet de snoerkern - dus de beide koperdraden worden ontlast; met andere woorden: het gewicht van het verlichtingsarmatuur niet direct door deze draden worden gedragen. Hang zo n armatuur nooit zonder meer op aan de fitting. De lamp kan wel worden opgehangen aan het solide snoer als geheel. Hiertoe is een plastic busje met dito schroef in de handel de handel, dat op het snoer wordt geschoven en vastgezet
 

 


Is de kelkopening aan de ruime kant, dan komt op het klembusje nog een metalen schijf. Het enige gewicht dat aan de binnendraden hangt, is zo het gewicht van fitting en gloeilamp.

 

 

Bij het monteren van uitgesproken lichte ornamenten, zoals een draadvormbekleding van licht perkament, dun plastic materiaal of raffia (afb. D laat,er een zien), is een speciale snoerklem niet nodig. De bevestigingsring van de kap vereist een bepaalde soort fitting met een vaste en een losse op schroefbare flens. Hiertussen wordt de ring geklemd, waardoor de kap op haar plaats blijft.

 

Lamp verplaatsbaar maken

U kunt een lamp verplaatsbaar maken door vanaf de centraaldoos een stuk gordijnrail tegen het plafond te bevestigen. Schuif er een runner in en zet aan de uiteinden een stop. De runner dient als ophanghaak voor de lamp, die u nu over de gewenste afstand kunt verschuiven.