Spijkers. Hoe mee te werken

 

Spijkers die loslaten 
Spijkers die loslaten in de muur kan men vastzetten door een pluk watten om de spijker te winden, deze daarna in een papje van gips te houden en vervolgens in het gat te steken. Als het gips droog is, zit de spijker weer muurvast.

 

Spijkers en schroeven die niet gauw roesten 
Spijkers en schroeven altijd soort bij soort opbergen. Liefst in lege jampotjes doen. Met contactspray bespuiten. Zo roesten ze niet tijdens het bewaren en evenmin later bij het gebruik, u kunt ze bovendien gemakkelijker inslaan of schroeven. 

 

Spijkers in (dun) hout slaan 
Eerst op de plek waar de wat afgeplatte punt van de spijker geplaatst moet worden, een kruiskeping slaan met de kop van de spijker. Aan te bevelen is de spijker eerst in groene zeep te dopen. 

 

Spijkers in behang 
Als men wil voorkomen dat er bij het inslaan van een spijker, schroef of haak teveel gaatjes in het behang komen door het zoeken naar een voeg waar de spijker (of schroef) ingeslagen kan worden, snij dan met een hobbymes een kruis in het behang en trek de vier punten daarvan terug. Men kan dan achter het behang naar een goede plek zoeken. Na het inslaan van spijker of haak plakt men de vier hoeken weer op de muur vast. 

 

Spijkers slaan in muren waarop behangsel zit 
Het valt niet altijd mee om een spijker in een muur te slaan, vaak probeert men eenige malen den spijker te slaan om de voeg te vinden. Het vervelendste is altijd: telkens slaat men een gaatje in het behang. Om dit te voorkomen snijdt ge met een scherp mesje een V in het behang, scheurt dit stukje behang voorzichtig eraf en plakt het er weer met wat stijfsel op als de spijker op de goede plaats zit. Het hindert dan niet of er 6 gaatjes bij elkaar geslagen zijn.
Voor grote haken kan men een kruis in het papier snijden en elke hoek in het papier wegtrekken. Op die wijze krijgt ge een grote oppervlakte om te proberen spijker en haken in te slaan zonder beschadigingen in het papier. 

 

Spijkers uit de muur trekken 
Spijkers uit de muur trekken. Dit kan het beste gebeuren door een triplex plankje met een gat erin over de spijker heen tegen de muur te drukken. Daarna met kleine stukjes tegelijk de spijker met een nijptang verwijderen. 

 

Zo spijkert u gemakkelijker 
Kleine spijkers door een stukje papier steken. Ze geven dan meer houvast, worden niet zo gauw krom en uw duim wordt niet blauw. Bij spijkeren in hard hout de spijker vantevoren met een beetje was invetten, zodat hij gemakkelijker glijdt. Olie geeft vlekken. 

 

Loszittende spijkers weer vastzetten 
Steek een klein stukje van een papieren zakdoekje in het gat. Of doe een watje om het uiteinde van de spijker. In gipspap - en zo niet voorhanden, in tandpasta - dopen en in het gat steken. Blijft goed zitten. 

 

Spijkerschep 
Met behulp van een vork kunt u op een gemakkelijke manier middelgrote draadnagels van een bak of kistje overbrengen naar een glazen schroefpotje. We scheppen de vork door de massa heen en alle nagels die met de koppen achter de tanden blijven steken, trekken we zo mee naar voren. 

Kleine nageltjes

die op de bodem van een smal, diep spijkerkistvakje liggen, zijn gemakkelijk naar boven te halen met een staafmagneet. Voor koperen nageltjes is een groot model pincet het aangewezen hulpmiddel. 

 

Sierspijkers 
Om te voorkomen dat sierspijkers bij het inslaan beschadigd worden, een stukje leukoplast of afplakband op de kop van de hamer plakken. 

* Spijkers slaan 
Als u een spijker in een muur moet slaan, maar bang bent op uw vinger te slaan,choud de spijker dan met een haarclip vast. U kunt ook een reep stevig karton nemen, daar de spijker doorheen steken en het karton vasthouden terwijl u op de spijker slaat.

* Als u zeker wilt weten dat u met de spijker
niet uitgerekend in een in de wand verborgen metaal (leiding) terechtkomt, kunt u een kompas gebruiken. Houd het kompas op de bedoelde plek in een rechte hoek tegen de muur en beweeg het langzaam langs de muur. Slaat de naald uit, dan zit er metaal in de muur.

* In sommige muren willen spijkers gewoon niet blijven zitten
Wikkel een stuk nat krantenpapier om de spijker en sla hem dan in de muur. Als het krantenpapier opdroogt, wordt het stevig en heeft de spijker houvast.

* Ook in het hardste hout
kunt u heel eenvoudig een spijker slaan door deze eerst in vloeibare zeep te dopen of met harde zeep in te smeren. 

 

Vuistregels voor spijkeren 
* Spijker nooit dik hout op dun. Bij twee houtdelen van verschillen de dikte moeten de spijkers in het dunste deel worden ingeslagen. Hoe groter het verschil in dikte, des te belangrijker is deze regel.
* De lengte van spijkers waarmee twee stukken hout worden verbonden, moet zodanig zijn dat ze tot tweederde a driekwart van de dikte van het onderliggende hout reiken. Houd daarbij rekening met de kopverzinking (indrevelen).
* Als twee stukken hout haaks op elkaar worden gespijkerd en een deel van de spijker in kops hout verdwijnt, krijgt de verbinding wat meer sterkte als u de spijker(s) enigszins schuin inslaat. De eerste vanuit de kant van het werkstuk schuin naar binnen toe, de tweede (niet in dezelfde lijn) de andere kant op, en zo verder in wisselende schuine richting.

* Sla spijkers niet te dicht bij een kops einde en ook niet te dicht aan de zijkanten.

Als er wegens geringe afmetingen van het hout weinig uitwijkmogelijkheid is, gebruik dan dunne spijkers, waardoor u splijten zo goed mogelijk vermijdt. Of probeer een combinatie met bijvoorbeeld lijm.


* Sla twee of meer spijkers in massief hout niet in een rechte lijn ten opzichte van de houtnerf, maar verspringend. Een recht spijkerspoor vergroot de kans op splijten aanzienlijk, vooral als de spijkers vrij dicht naast elkaar worden aangebracht.


* Met de priem een gaatje voorprikken (of zelfs dun voorboren) kan helpen tegen het splijten van hout. Een bekende methode is ook om met de kop van een horizontaal gelegde spijker een kerfje haaks op de vezelrichting te slaan. Een derde methode is het afknippen van de punt van een spijker (met een nijptang of combinatietang), zodat er een beiteltje ontstaat dat dwars op de houtnerf door het hout snijdt. 

 

Spijkers in de muur slaan 
Het euvel dat kalk rond de spijker afbrokkelt, is ook bij speciale muurspijkers aanwezig. Aan te bevelen is eerst een gat voor te boren (rechtstandig een elektrische of handdraai boor met kleine beetjes tegelijk in de muur boren). Het is aan te bevelen enige tijd van te voren de plek flink te bevochtigen. Heeft men eenmaal een gat geboord, dan is het een kleine moeite een plastic plug in het gat slaan (of het gat op te vullen met vezelcement) en daarin de spijker erin te timmeren. Heeft men geen boor bij de hand, dan is het zaak de spijker (op de vooraf vochtig gemaakte plek) met kleine tikjes draaiend in de muur te timmeren waarbij bij de eerste centimeter de spijker er steeds uitgehaald wordt en in olie gedoopt. 

 

Extra sterke spijkerverbinding 
Een heel sterke spijkerverbinding maakt u door spijkers te gebruiken die circa anderhalf maal langer zijn dan de gezamenlijke dikte van de twee te verbinden houtdelen. Het naar buiten stekende deel van de spijker dat u door het hout heen heeft geslagen, zet u met de combinatietang haaks om. Sla dan de spijker schuinweg om en drijf ten slotte het omgezette puntdeel terug in het hout terwijl het hout op een harde ondergrond ligt, om uitdrijven van de kop te voorkomen. Uiteraard alleen aan te bevelen als het omgezette deel uit het zicht is. 

 

Spijkers inzepen 
Kromslaan van spijkers in vochtig, hard hout voorkomt u indien u ze tevoren - bij wijze van smering - in een stukje huishoudzeep steekt. 

 

Splijten van hout voorkomen 
Om te voorkomen dat hout bij het spijkeren gaat splijten, zet u een lijmtang op de plaats waar de spijkers worden aangebracht. Dit werkt vaak goed bij uiteinden van latten en bij spaanplaat, als de spijkers in de zijkant worden aangebracht, bijvoorbeeld om een kantlijst te monteren. Gebruik in laatstgenoemd geval dunne, koploze spijkers. 

 

Gespleten hout herstellen 
Een lat die aan het uiteinde bij het indrijven van een spijker is gespleten, hoeft u niet af te danken. Breng in de opening houtlijm aan en laat deze onder persdruk van een lijmtang drogen. Spijker daarna niet op dezelfde plek en voorkom opnieuw splijten door een van de hiervoor genoemde maatregelen te treffen. 

 

Spijkers uittrekken 
Een kromgeslagen of in de verkeerde richting gaande spijker kunt u beter niet verder inslaan. Trek hem met de nijptang of de klauw van de hamer uit. Leg onder de hamerkop of de bek van de nijptang een blokje hout of stukje triplex, om beschadiging van de ondergrond te voorkomen. Sla de vervangende spijker niet in hetzelfde gat, maar iets ernaast. 

 

Oude pinnen en nagels uit de muur halen 
Heel eenvoudig: voorzichtig een kurkentrekker of een boortje er een klein eindje indraaien en vervolgens weer uitdraaien. Dus niet met de schroevendraaier eruit steken.

 

Spijkertjes op lastig bereikbare plaatsen inslaan 
Pak ze juist onder de kop met een tangetje beet, geef een tik tot het spijkertje pakt en sla zonder tangetje verder met de hamer. Een simpel handigheidje is ook: het spijkertje door een reepje dun karton (een lange vinger) slaan en het daarmee op zijn plaats brengen.