De organisatie


Repair Cafe Drachten is een ontmoetingsplek in de buurt, waar het gaat om samen te repareren om kennisoverdracht en sociaal contact tussen buurtgenoten te bevorderen. Het repareren tijdens bijeenkomsten gebeurt in aanwezigheid van de eigenaar van het kapotte voorwerp. Diverse kundige vrijwilligers staan belangeloos klaar zoals bijv. elektriciens, elektronici,  computerspecialist en naaisters om samen met u alle mogelijke reparaties aan klein huishoudelijke apparaten te verrichten.  

 

Willem Koster nam in 2013 het initiatief tot het oprichten van Repair Café Drachten.

 

Sinds 1 februari 2015 is het Repair Café Drachten een Stichting geworden. 

Makien Hubert  – voorzitter

Cees Emmens – secretaris
Elias vd Sloot – penningmeester
 

 

Werkwijze / huisregels van het Repair Café

De activiteiten in het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.

Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.

Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.


Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.

De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.

De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.

De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.

 

Verantwoording

Beleidsplan 2024

Jaarverslag 2023

Financieel overzicht 2023

Winst en verliesrekening 2023

Toelichting op Winst en Verliesrekening 2023

 

De stichting

Statuten

Huishoudelijk reglement